Αφαίρεση με νέες μεθόδους

Τα υλικά που περιέχουν αμίαντο κατηγοριοποιούνται γενικά ως εύθραυστα ή μη εύθραυστα. Ο αφρώδης αμίαντος χαρακτηρίζεται ως οποιοδήποτε υλικό που περιέχει περισσότερο από ένα τοις εκατό αμίαντο που μπορεί να θρυμματιστεί, να κονιοποιηθεί ή να μειωθεί σε σκόνη με πίεση του χεριού. Σε αυτήν την εύθραυστη κατάσταση, οι ίνες αμιάντου μπορεί να καταστούν αερομεταφερόμενες και να δημιουργήσουν έναν πιθανό κίνδυνο για την υγεία.

Όταν τα υλικά που περιέχουν αμίαντο γίνονται δεκτά σε χώρο υγειονομικής ταφής, πρέπει να δίνεται προσοχή κατά τη διάθεση, ώστε τα υλικά να μην γίνονται εύθρυπτα. Αυτά τα υλικά δεν πρέπει να λειανθούν, να λειανθούν, να κοπούν, να αφαιρεθούν, να συμπιεσθούν ή να διαταραχθούν με άλλο τρόπο. Το υλικό που περιέχει αμίαντο θα πρέπει πάντα να απορρίπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις της άδειας αέρος της εγκατάστασης.

Οι κανονισμοί που διέπουν τον χειρισμό υλικών που περιέχουν αμίαντο (κοινώς γνωστοί ως NESHAP) υπάρχουν για να διασφαλιστεί η σωστή διαχείριση αυτών των υλικών για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Οι περιέχοντες αμίαντο υλικά από μια δραστηριότητα που ρυθμίζεται από τη NESHAP πρέπει πάντοτε να συνοδεύονται από δηλωτικό όταν φτάνουν σε εγκατάσταση διάθεσης και πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και απαιτήσεις αδειοδότησης.

While NESHAP regulates several aspects of asbestos management, landfill operators should be aware of the following levels of disposal requirements:

NESHAP-regulated, friable and Category II nonfriable asbestos: Friable and Category II nonfriable asbestos containing material from a NESHAP-regulated activity will be manifested prior to removal from the work site. Friable and Category II nonfriable asbestos containing material from a NESHAP-regulated activity may only be disposed at solid waste and C&DD facilities with a NESHAP condition in their air permit. The landfill operator must retain a copy of the manifest and log the material as asbestos in the log of operations. Disposal of the asbestos must occur in a designated area of the landfill, as required by asbestos regulations and the facility’s air permit.

NESHAP-regulated, Category I nonfriable asbestos: Category I nonfriable asbestos containing material from a NESHAP-regulated activity will be manifested prior to removal from the work site. A NESHAP condition in the facility’s air permit is not required for disposal of Category I nonfriable asbestos at a solid waste landfill or C&DD facility. However, the landfill operator must comply with all terms and conditions of any air permit issued to the facility. The landfill operator must retain a copy of the manifest and log the material as asbestos in the log of operations. This material needs to be managed in such a manner that does not cause the asbestos to become friable and in accordance with all stipulations in the facility’s air permit. If any asbestos material becomes friable at the disposal facility, the operator is required to wet and encapsulate the waste to prevent visible emissions and apply at least twelve inches of cover.

NESHAP-Exempt asbestos: A NESHAP condition in the facility’s air permit is not required for disposal of NESHAP-exempt asbestos at a solid waste landfill or C&DD facility. However, the landfill operator must comply with all terms and conditions of any air permit issued to the facility. Generally, Category I nonfriable asbestos and any asbestos containing materials from the demolition and renovation of residential or nonresidential structures with limited asbestos (less than 260 linear feet on pipes or 160 square feet on other components) is exempt from the NESHAP standards. These materials will not be manifested; therefore, in most instances the landfill operator will be unaware of its presence in the load of waste. If exempt asbestos containing materials are known or suspected to be accepted by a landfill, the operator should consult with its safety officer or OSHA and take measures to protect employee safety.

2018-01-30T15:24:44+00:00 28 Ιανουαρίου, 2018|Απόρριψη, Κτήρια, Μη κατηγοριοποιημένο|