Νέα 2018-02-25T15:49:50+00:00

Τελευταία Νέα

Επικοινωνία

Υγεία και την Aσφάλεια

Υγεία και ασφάλεια Ο αμίαντος μπορεί να βρεθεί σε πολλά κτίρια και προϊόντα και είναι συνήθως ασφαλής αν παραμείνει ανενόχλητος. Ωστόσο, αν τα σωματίδια αμίαντου εισπνευστούν, μπορεί να προκαλέσουν θανατηφόρες ασθένειες. Αυτή η σελίδα περιγράφει τα προβλήματα που σχετίζονται

Αφαίρεση Αμιάντου

Αφαίρεση με νέες μεθόδους Τα υλικά που περιέχουν αμίαντο κατηγοριοποιούνται γενικά ως εύθραυστα ή μη εύθραυστα. Ο αφρώδης αμίαντος χαρακτηρίζεται ως οποιοδήποτε υλικό που περιέχει περισσότερο από ένα τοις εκατό αμίαντο που μπορεί να θρυμματιστεί, να κονιοποιηθεί ή να